LEKKASJESØK


Å finne lekkasjested på vannledninger- kan ofte være en stor utfordring.

Det er mange ting som spiller inn om det skal bli et vellykket søk.
I tillegg til godt søkeutstyr vil vår erfaring spille inn.
Vi søker med correlator og marklytter. Ved lekkasje på varmtvanns-ledninger bruker vi også i stor grad varmesøkende kamera.Ta kontakt idag for mer informasjon!

Daglig leder:
Trond Milde
911 29 783
trond@samdalror.no
Thomas Bøen:
905 59 727
thomas@samdalror.no
Even Sivertsen:
454 71 224
even@samdalror.no
Bjarte Hope:
478 10 154
bjarte@samdalror.no
Kjetil Frantzen
454 03 596
kjetil@samdalror.no

Samdal Aut Rørleggerforr. AS
Jordmorsvingen 2
Pb 226
5200 Os

Tlf: 56 30 15 83
Foretaksnr: NO 945 889 314 MVA