TV-RØRINSPEKSJON

Vi utfører TV-rørinspeksjon av de fleste typer rør. Systemet er bygget inn i egen bil.

Rørinspeksjon benyttes for å påvise skader og feil på rørsystemer. Men også for å gi tilstandskontroll på offentlige og private hovedledninger.

Etter avsluttet inspeksjon får kunden rapportskjema, etter ønske overleveres DVD som viser film av rørets tilstand.


Ta kontakt idag for mer informasjon!

Daglig leder:
Trond Milde
911 29 783
trond@samdalror.no
Thomas Bøen:
905 59 727
thomas@samdalror.no
Even Sivertsen:
454 71 224
even@samdalror.no
Bjarte Hope:
478 10 154
bjarte@samdalror.no
Kjetil Frantzen
454 03 596
kjetil@samdalror.no

Samdal Aut Rørleggerforr. AS
Jordmorsvingen 2
Pb 226
5200 Os

Tlf: 56 30 15 83
Foretaksnr: NO 945 889 314 MVA